El blog del Departament TIC

Aquest mateix any escolar la nostra escola ha creat el Departament de TIC amb la finalitat d’impulsar l’ús de les noves tecnologies, tant per l’ensenyament dels professors com per a l’aprenentatge dels alumnes.

No és que abans no féssim ús de les tecnologies de la informació, ben al contrari hem estat pioners en molts aspectes, com a la creació d’una xarxa interna amb Internet a la nostra escola que des de fa anys connecta tots els ordinadors del Centre, classes d’informàtica des de Primer de Primària fins a Segon de Batxillerat, hem realitzat experiències amb BSCW amb alumnes y professors, pàgines web amb els alumnes, la pàgina web corporativa que des de  l’any 1998  recull tota l’activitat de l’escola i, més recentment, el blog de noticies, la wiki del Departament de Matemàtiques, la xarxa social de professors i la xarxa d’alumnes (no poso l’enllaç ja que ambdues son privades i no es pot entrar sense el permís adient).  Des de fa molt temps s’han fet cursets per a professors i tasques d’informatització a diferents nivells.

Però els canvis recents que s’estan produint a la societat, reflectida a Internet amb la web social 2.0, obliguen a les escoles que no volen restar enrere a prendre mesures que inclouen la innovació educativa, fomentant l’experimentació innovadora, la formació del professorat i la progressiva incorporació de noves formes d’entendre l’educació amb els alumnes.

Així neix el Departament TIC del Amor de Déu, amb una clara vocació per innovar, formar, ajudar al professorat i aplicar noves metodologies d’ensenyament i d’aprenentatge, es a dir, millorar la qualitat educativa de la nostra escola.

Aquest blog anirà recollint les tasques i experiències realitzades al nostre Departament, que esperem siguin fructíferes per a tots.

Juan José de Haro
Cap del Departament

Anuncis