Blogs i educació

Aquesta presentació, realitzada per Néstor Alonso, explica de forma clara i senzilla què són els blogs i per a què s’utilitzen

Anuncis

Blogs a WordPress

Presentació de Dolors Reig per a la creació d’un blog i la seva gestió.