Resum de l’activitat del Departament fins ara

Durant els primers mesos d’aquest curs hem realitzat algunes tasques que tenen a veure, més que res, amb la engegada del Departament. Ha tingut una rellevància especial la creació de les xarxes socials de l’escola.

3249327818_a66a9d25bb_m

Els fets més destacables són:

 1. Autoformació dels membres en eines de la web 2.0
 2. Experimentació amb Google Sites com a eina d’informació tutors-pares.
 3. Experimentació sobre la utilització de wikis per al funcionament intern del Departament de Matemàtiques.
 4. Xarxes socials:
  1. Investigació de les possibilitats de les Xarxes socials en educació.
  2. Creació de les xarxes social d’alumnes i de professors.
  3. Investigació i experimentació sobre la forma d’organitzar-se amb alumnes i les matèries dins la xarxa.
  4. Experimentació sobre la forma d’organitzar les comunicacions dels Departaments i grups de professors de la mateixa assignatura mitjançant la xarxa de professors.
  5. Traducció de Ning a la llengua castellana (del 66% al 100%).
  6. Traducció de Ning a la llengua catalana (del 0% al 30%).
  7. Assessorament als professors i Departaments que han començat a utilitzar la xarxa d’alumnes i/o professors.
 5. Estudi sobre diferents plataformes de gestió escolar.
 6. Activació del Moodle de la Generalitat per a la nostra escola.
 7. Assessorament general al professorat que ho ha demanat.

Fotografia amb llicencia CC de piermario

Anuncis