La lectura fàcil, una necessitat per a l’alumnat nouvingut d’ESO

En aquesta web es proporciona informació útil sobre la lectura, destinada a persones amb dificultats lectores com ara els nouvinguts. La direcció és: http://xtec.cat/~jserra18/ Una web interessant per a l’aula d’acollida.

Anuncis